Systemy eksperckie

Експертни системи

Systemy eksperckie to specjalne oprogramowanie zgodne z platformą MetaTrader. Ich główną funkcją jest zastąpienie czynnika ludzkiego w handlu poprzez całkowitą lub częściową automatyzację procesów składania zamówień i zawierania transakcji.

Systemy eksperckie mogą handlować automatycznie na prezdefiniowanym algorytmie transakcyjnym. MetaQuotes Language (MQL) jest językiem programowania systemów eksperckich. Narzędziem do edycji jest MetaEditor wbudowany w platformę MetaTrader.

Automatyczne systemy transakcyjne mają następujące zalety:

  • realizacja zamówień całkowicie automatycznie, bez ręcznej interwencji;
  • wykonują dużą liczbę obliczeń jednocześnie;
  • ściśle przestrzegają zaprogamowanej strategii;
  • eliminują psychologiczny i subiektywny czynnik ludzki.

Ważne: Każda wersja platformy MetaTrader używa innego języka programowania. MetaTrader 4 używa języka MQL4, a wersja MetaTrader 5 używa języka MQL5. Oznacza to, że eksperci MetaTrader 4 nie działają na MetaTrader 5 i odwrotnie.

Hosting MetaTrader i systemów eksperckich

BenchMark oferuje hosting za pośrednictwem usługi . Hosting jest odpowiedni dla klientów korzystających z systemów eksperckich, które muszą być online w 100%. Klienci korzystający z systemów operacyjnych innych niż Windows OS mogą również skorzystać z usługi BenchMark.