Facebook Pixel

No Dealing Desk handel

Jednym z głównych celów BenchMark jest integracja najnowszych innowacji technologicznych z handlem forex, aby poprawić warunki, jakie oferuje swoim klientom.

Podążając za tym celem, handel wszystkimi narzędziami na platformie MetaTrader odbywa się w trybie No Dealing Desk (NDD). Główną zaletą No Dealing Desk Trade jest to, że odbywa się bez rekwotowania.

No Dealing Desk oznacza, że kwotowaniе walut wyświetlane w MetaTrader są tworzone na podstawie ofert otrzymanych od wiodących międzynarodowych instytucji finansowych.

NoDealing Desk handel zapewnia maksymalną przejrzystość i prawidłową realizację transakcji.

BenchMark korzysta z serwerów Equinix Data Center w Nowym Jorku, których sieć optyczna ma zasięg na całym świecie. System Equinix umożliwia niezwykle szybkie i niezawodne wykonywanie transakcji w ułamku sekundy. W ten sposób klienci BenchMark mogą jak najszybciej reagować na dynamikę rynku.

Handel bez rekwotowania

Pośrednicy korzystający z usługi No Dealing Desk, takiej jak BenchMark, nie rekwotują swoich klientów.  Ten model biznesowy pozwala nam wykonywać każdą transakcję bez rekwotowania i nie nakładać ograniczeń na jakiekolwiek strategie skalowania.

Ponadto, jeśli złożysz zamówienie rynkowe na zakup lub sprzedaż i na czas do zawarcia transakcji, cena zmieni się na Twoją korzyść, transakcja zostanie zrealizowana po nowej lepszej cenie. Ta korzyść nie występuje u brokerów, którzy nie są w No Dealing Desk.

Handel przy wiadomosciach /dane/

BenchMark Finance umożliwia handel wokół wiadomości, bez znaczenia czy to poprzez rynkowe i odroczone zamówienia, „straddles“ lub inny rodzaj strategii. Brokerzy, którzy nie są Dealing Desk, często nakładają ograniczenia na marketing wokół wiadomości/danych, a to może spowodować niemożliwość wejścia lub wyjścia z pozycji.

Handel z systemami eksperckimi

Niektórzy traderzy korzystają z Expert Advisors z dużą częstotliwością transakcji – tzw. systemy ekspertowe do skalpowania. Systemy te generują dużą liczbę transakcji, a brokerzy, którzy mają interwencje po stronie dealera, często mają trudności z obrobieniem i hedgowaniem przepływu transakcji. Prowadzi to do niemożliwości zabezpieczenia się /hedgowania/ przed ryzykiem związanym z takimi brokerami i nakładają ograniczenia lub bezpośrednio zabraniają handlu takimi systemami eksperckimi.

Z drugiej strony, pośrednicy, którzy wdrażają transakcje No Dealing Desk Trading (takie jak BenchMark), w żaden sposób nie ograniczają systemów eksperckich swoich klientów. W rezultacie systemy eksperckie wydające dziesiątki zamówień na minutę i systemy eksperckie, które wykonują kilka zamówień dziennie, są traktowane w ten sam sposób i nie mają wobec nich żadnych ograniczeń.

Bez ograniczeń do strategii handlowej

Dla pośredników korzystających z No Dealing Desk, takich jak BenchMark, można zastosować praktycznie każdą strategię handlową. Niezależnie od tego, czy klienci stosują strategie cenowe, strategie skalowania, czy też transakcje krótkoterminowe - wszystkie transakcje są realizowane na zasadach rynkowych i bez żadnych ograniczeń.

Skalpowanie

BenchMark nie stosuje ograniczeń wobec klientów korzystających ze strategii skalpowania lub systemów eksperckich. Skalpowanie zwykle nie jest dozwolone przez brokerów wymagających zgody dealera dla każdej transakcji. Skalperzy otwierają dużą liczbę pozycji przez krótki czas, co utrudnia brokierowi zabezpieczenie/hedgowanie/ tych transakcji

Brokerzy No Dealing Desk nie nakładają żadnych ograniczeń na strategie skalpowania lub handlowców, których zarabiają.

Brak ograniczeń  dla  zleceń stop i limit

BenchMark nie nakłada ograniczeń na składanie zleceń stop, limit lub rynkowych zleceń

Zazwyczaj ograniczenia, dotyczące stawiania zleceń, stosowane są przez brokerów, którzy angażują do ingerencji dealera. Te ograniczenia wynikają z faktu, że spready na rynku są zmienne, podczas gdy spready dla dealerów są zazwyczaj stałe. Bardzo często tacy brokerzy zwiększają wymagane odległości podczas wiadomości gospodarczych lub dużą zmienność, co może utrudniać lub uniemożliwiać wchodzenie i wychodzenie z pozycji.
 
Podczas handlu za pośrednictwem BenchMark nie ma ograniczeń dotyczących odległości, na których będą składane zlecenia stop i limit. Na platformie MetaTrader można umieszczać odroczone zlecenia nawet w obrębie samego spreadu.