Dlaczego BenchMark

BenchMark Finance jest pośrednikiem inwestycyjnym, należącym do struktury BenchMark Group, utworzonej w 2003 r., która jest licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz regulowana zgodnie z europejską Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, znana jeszcze pod nazwą MiFID.

Firma świadczy usługi maklerskie w zakresie obrotu ponad 30 000 instrumentów finansowych na międzynarodowych rynkach finansowych oraz Bułgarskiej Giełdzie Finansowej handluje akcjami i obligacjami.

Korporacja zdobyła wiele nagród i wyróżnień.