Facebook Pixel

Dlaczego BenchMark

BenchMark Finance jest pośrednikiem inwestycyjnym, częścią struktury BenchMark Group, utworzonej w 2003 r., która jest licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jest regulowana zgodnie z europejską Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych znana jeszcze jako MiFID.

Firma świadczy usługi maklerskie w zakresie obrotu ponad 30 000 instrumentów finansowych na międzynarodowych rynkach finansowych, oraz na Bułgarskiej Giełdzie Finansowej akcjami i obligacjami.

Korporacja zdobyła wiele nagród i wyróżnień.

adwise