Facebook Pixel

Indeksy giełdowe

търговия с борсови индекси

BenchMark oferuje handel najpopularniejszymi indeksami giełdowymi z Europy, Ameryki Północnej, Azji i Australii, takimi jak US30, SPX500, NAS100, niemiecki GER30, UK100 i inne. Indeksy są oferowane jako kontrakty CFD/oznacza kontrakt na różnicę kursową, z ang. Contract for difference, na platformie MetaTrader z wąskim spreadem kupna / sprzedaży bez prowizji i cenach w czasie rzeczywistym.

Handel indeksami daje możliwość osiągnięcia wyniku zarówno przy wzroście ceny (poprzez zakup) pozycja „Buy”, jak i przy spadku ceny (poprzez któtką sprzedaż) pozycja „Sell” a ponieważ handluje się nimi dzwignią /lewarem, można zawierać transakcje, bez konieczności zapłaty całej wartości indeksu.

 

Prowizje NIE
Spread od 0.5 punkta
Minimalny wolumen handlowy od 0.1 indeksu (0.1 lot)
Wymagany depozyt od 0.5%
Długie i krótkie pozycje TAK
Automatyczne wykonanie TAK
Przeciwstawne pozycje bez depozytu/ hedging TAK
Ograniczenia przy stop/limit NIE
Handel systemami eksperckimi TAK, bez ograniczeń
Ceny w czasie rzeczywistym TAK

Grupy depozytowe

BenchMark stosuje różnorodne depozyty i warunki oficjalnego zamknięcia pozycji (Stop-out) w zależności od kategoryzacji klienta jako nieprofesjonalnego lub profesjonalnego oraz kwoty bieżącego salda na koncie klienta. Domyślne salda kont profesjonalnych o wartości mniejszej niż 50 000 jednostek walutowych wykorzystują dźwignię 1: 200. Zmiana dźwigni na 1: 400 może być dokonana poprzez wysłanie żądania do  sekcji klienta witryny. Warunki dla poszczególnych grup są opisane w poniższej tabeli:

Grupa depozytowa/Margin group/ Obecny bilans na koncie Dźwignia/Lewar Służbowe zamknięcie/ Stop-out level  
Nieprofesjonalny bez zależności od bilansu od 1:20 50%
Profesjonalny grupa 1 < 10 000 €/$ od 1:200 30%
Profesjonalny grupa 2 10 000 - 50 000 €/$ od 1:100 30%
Profesjonalny grupa 3 50 000 - 200 000 €/$ od 1:50 30%
Profesjonalny grupa 4 >200 000 €/$ od 1:25 50%
  • Zmiana z jednej profesjonalnej grupy depozytowej w drugą nie jest automatyczna. Przy zmianie do wyższej grupy (zwiększenie obecnego bilansu) klient zostaje poinformowany poprzez wiadomość na platformie lub rozmowę telefoniczną. Grupa depozytowa stosowana jest na podstawie salda bilansowego wszystkich kont klienta na platformach MetaTrader 4 i 5 w wypadku, gdy klient posiada więcej niż jedno konto handlowe na tych platformach.
  • BenchMark nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie pozycji/ Stop out poprzez wejście do wyższej grupy. Obowiązkiem klienta jest podtrzymanie wystarczająco wysokiego poziomu wolnego depozytu, w celu bezproblemowego przejścia do wyższej grupy.
  • W Przypadku gdy obecny bilans zmniejszy się, pozwala to na przejście konta klienta do niższej grupy, klient musi powiadomić BenchMark, że zgadza się na warunki przejścia do niższej grupy oraz zwróci się z prośbą, by ta została zmieniona.

Warunki handlowe dla indeksów giełdowych

Tablica przedstawia wymagane depozyty, spready oraz minimalne wolumeny dla handlu indeksami. Grupy 1, 2, 3 i 4 pokazują wymóg depozytu zabezpieczającego dla klientów profesjonalnych, a grupa „Nieprofesjonalna” wykazuje wymóg depozytu zabezpieczającego dla klientów nieprofesjonalnych. Wskazane wartości w tabeli Spread są docelowe i mogą się zmieniać w zależności od warunków rynkowych handlu walutowym.

Kod Średni Spread Minimanly wolumen Depozyt
Grupa 1
Depozyt
Grupa 2
Depozyt
Grupa 3
Depozyt
Grupa 4
Depozyt
Nieprof.
US30 1.2 punktu (2.2 punktu)¹ 0.1 indeksu (0.1 lot) 0.5% 1% 2% 4% 5%
SPX500 0.5 punktu 1 indeks (1 lot) 0.5% 1% 2% 4% 5%
NAS100 1.2 punktu 0.1 indeksu (0.1 lot) 0.5% 1% 2% 4% 5%
GER30 1.2 punktu (7.2 punktu)² 0.1 indeksu (0.1 lot) 0.5% 1% 2% 4% 5%
UK100 1.4 punktu (5.4 punktu)³ 0.1 indeksu (0.1 lot) 2.0% 4% 8% 16% 5%
FRA40 1.2 punktu (5.2 punktu)³ 0.1 indeksu (0.1 lot) 2.0% 4% 8% 16% 5%
ESP35 5 punktów 0.1 indeksu (0.1 lot) 2.0% 4% 8% 16% 10%
EUSTX50 2.2 punktu 0.1 indeksu (0.1 lot) 2.0% 4% 8% 16% 5%
SWISS20 3.2 punktu 0.1 indeksu (0.1 lot) 2.0% 4% 8% 16% 10%
NETH25 0.2 punktu 1 indeks (1 lot) 2.0% 4% 8% 16% 10%
HKG50 16 punktów 0.1 indeksu (0.1 lot) 2.5% 5% 10% 20% 10%
JPN225 15 punktów 1 indeks (1 lot) 0.5% 1% 2% 4% 5%
AUS200 2 punktów 0.1 indeksu (0.1 lot) 2.0% 4% 8% 16% 5%
USDINDEX* 5 punktów 10 indeksów (0.01 lot) 0.5% 1% 2% 4% 10%
CHINA50* 14 punktów 1 indeks (1 lot) 2.5% 5% 10% 20% 10%
¹Spread między 22:00 – 15:30
²Spread między 22:00 – 08:00
³Spread między 22:00 – 08:00

*Indeksy USDINDEX (Dollar Index) i CHINY50 są z terminu wygaśnięcia kontraktów. Poniżej znajdziesz daty wygaszenia. Należy również pamiętać, że 1 lot USDINDEX jest równy 1000 kontraktów, a minimalny wolumen obrotu to 0,01 partii, czyli 10 kontraktów.

Ważne! Indeksy SWISS20, NETH25 i CHINA50 są dostępne tylko do handlu na platformie MT5.

Godziny handlu indeksami giełdowymi

Kod Czas pracy  Przerwa 
US30 Pon 00:00 - Pt 22:59 codziennie od 22:15 do 22:30 i od 23:00 do 00:00
SPX500 Pon 00:00 - Pt 22:59 codziennie od 22:15 do 22:30 i od 23:00 do 00:00
NAS100 Pon 00:00 - Pt 22:59 codziennie od 22:15 do 22:30 i od 23:00 do 00:00
UK100 Pon 00:00 - Pt 22:15 codziennie od 22:15 do 22:30 i od 23:00 do 00:00
GER30 Pon 00:00 - Pt 22:15 codziennie od 22:15 do 22:30 i od 23:00 do 00:00
FRA40 Pon 00:00 - Pt 22:15 codziennie od 22:15 do 22:30 i od 23:00 do 00:00
ESP35 Pon 08:00 - Pt 20:00 Nie ma
EUSTX50 Pon 08:00 - Pt 22:00 Nie ma
SWISS20 Pon 08:00 - Pt 22:00 Nie ma
NETH25 Pon 08:00 - Pt 22:00 Nie ma
HKG50 Pon 02:15 - Pt 18:00 codziennie od 05:00 do 06:00 i od 09:30 do 10:15
JPN225 Pon 00:00 - Pt 22:59 Nie ma
AUS200 Pon 23:50 - Pt 22:00 codziennie od 06:30 do 07:10 
USDINDEX Pon 02:00 - Pt 22:59 Nie ma
CHINA50 Pon 03:00 - Pt 22:44 codziennie od 10:30 do 11:00

Stopy oprocentowania odsetki/Swap od obrotu indeksami giełdowymi

Podczas otwierania i zamykania pozycji w ciągu dnia, w godzinach otwarcia odpowiedniego indeksu, nie podlega ona odsetkom/Swapowi . Na pozycjach indeksowych, otwartych na następny dzień roboczy naliczane są odsetki/ Swap w zależności od kierunku pozycji:

  • W przypadku pozycji długiej należne oprocentowanie/swap/ oparte jest na stawce LIBOR plus około 2,5% dla waluty, w której handlowany jest dany indeks;
  • W przypadku pozycji krótkiej, odsetki /swap/ są naliczane na podstawie LIBOR minus 2,5% dla waluty, w której indeks jest przedmiotem obrotu.

*Przy niskich stopach procentowych odsetki od krótkich pozycji mogą być również ujemne, a to będzie zależało od bieżącego poziomu LIBOR.

Przykład: W przypadku pozycji krótkiej w indeksie euro i poziomu LIBOR w euro od minus 0,41% oznacza to, że pozycja zostanie obciążona ujemną stopą procentową minus 2,91%.

Dywidendy z indeksów giełdowych

Dywidendy są wypłacane na rachunek klienta, za długą pozycję CFD na indeksach, proporcjonalnie do wagi akcji deklarujących wypłatę dywidendy w indeksie. Dywidendy są wypłacane, pomniejszone o obowiązujące opłaty. W przypadku krótkich pozycji w kontraktach CFD na indeksy dywidenda jest należna proporcjonalnie do wagi odpowiednich udziałów w indeksie. Na platformie MetaTrader korekty dywidendy są naliczane wraz z odsetkami należnymi w polu Swap 

Obowiązujące dzienne stopy procentowe (numery swapowe)

Obowiązujące dzienne stopy procentowe (numery swapowe) dla długich i krótkich pozycji na ideksach można sprawdzić pod tym linkiem.

Ważne: Numery swapowe, które będą obowiązywać na obecny dzień roboczy, odnawiane są w kalkulatorze po godzinie 18:00.

Stopy procentowe/swap/ naliczane są z początkiem dnia następnego. Podczas otwierania i zamykania pozycji w ciągu dnia roboczego nie podlegają one zmianie.

Termin wygaszenia kontraktów na USDINDEX i CHINA50

Kontrakty CFD na indeksy USDINDEX i CHINA50 są oparte na cenie odpowiednich kontraktów futures i dlatego posiadają "termin wygaszenia kontraktów". Przed terminem wygaszenia kontraktów"pozycje CFD na indeksach z terminem, muszą zostać zamknięte. Klienci muszą zamknąć swoje pozycje na odpowiednim kontrakcie w dniu terminu wygaszenia kontraktów" i zrealizować zysk / stratę na tej pozycji. Wszystkie pozostałe otwarte pozycje w USDINDEX i CHINA50 zostaną ręcznie zamknięte przez pracownika BenchMark w ostatnich minutach handlu w terminie wygaszenia kontraktów", po cenach dostępnych w tym czasie.

Handel nowym kontraktem rozpoczyna się o godzinie 02:00 dla USDINDEX i w 03:00 dla CHINA50 następnego dnia roboczego. Po rozpoczęciu handlu, klienci mogą otwierać pozycję ponownie na nowym kontrakcie. Jeśli chcesz, aby BenchMark otworzył dla Ciebie pozycję w nowym kontrakcie po jego aktywacji, skontaktuj się z nami.

Termin wygaszenia kontraktów

USDINDEX 12 września 2019  
CHINA50 26 czerwca 2019 29 lipca 2019
Bezpłatne konto demo
Handluj

Forex, Akcje, Towary, Indeksy, Kryptowaluty

Bezpłatne konto demo
adwise