Ropa i gaz

Търговия с петрол и газ

BenchMark oferuje handel najpopularniejszymi surowcami energetycznymi takimi jak ropą typu WTI i Brent oraz gazem ziemnym typu Henry Hub. Surowce energetyczne są bazowane na kontraktach terminowych i są dostępne w postaci kontraktów CFD/ tzn. kontrakt na różnicę kursową, z ang. ,,Contract for difference” przy wąskim spreadzie kupno-sprzedaż bez naliczania prowizji. Na platformie MetaTrader można handlować instrumentem jakim jest ropa z kontraktem terminowym oraz bez terminu wygasania kontraktu.

Handel surowcami energetycznymi daje możliwość osiągnięcia wyniku zarówno przy wzroście ceny (zakupie) pozycja „Buy”, jak i przy spadku ceny (krótkiej sprzedaży) pozycja „Sell”, handluje się surowcami za pomocą dźwigni, a transakcji można dokonywać bez konieczności dokonywania płatności za surowiec energetyczny.

 

Prowizje NIE
Spread od $ 0.05 za ropę i $0.03 za gaz
Minimalny wolumen dla handlu 10 baryłek ropy i 100 Btu gazu (1 lot)
Wymaganie depozytowe od 1%
Automatyczne wykonanie TAK
Przeciwstawne pozycje/hedging/ bez depozytu TAK
Długie i krótkie pozycje TAK
Ograniczenia przy stop/limit NIE
Handel systemami eksperckimi TAK, bez ograniczeń
Ceny w czasie rzeczywistym TAK

Grupy depozytowe

BenchMark stosuje różne depozyty i warunki przymusowego zamknięcia pozycji (Stop-out) w zależności od kategoryzacji klienta nieprofesjonalnego lub profesjonalnego oraz rzeczywistego salda konta klienta. Domyślne salda kont profesjonalnych klientów o wartości mniejszej niż 50 000 jednostek walutowych, wykorzystują dźwignię 1:200. Zmiany dźwigni 1:400 można dokonać na podstawie złożenia formularza na stronie internetowej w zakładce strefa klienta. Tabela przedstawia zasady i warunki dla poszczególnych grup:

Grupa depozytowa Obecny bilans na konie Dźwignia/Lewar Stop-out 
Nieprofesjonalny klient bez względu na bilans 1:10 50%
Profesjonalny grupa 1 <10 000 €/$ 1:100 30%
Profesjonalny grupa 2 10 000 - 50 000 €/$ 1:50 30%
Profesjonalny grupa 3 50 000 - 200 000 €/$ 1:25 30%
Profesjonalny grupa 4 >200 000 €/$ 1:12.5 50%
  • Zmiana jednej profesjonalnej grupy depozytowej na drugą nie odbywa się w sposób automatyczny. Jeżeli następuje zmiana do wyższej grupy (zwiększenie obecnego bilansu), to klient zostaje poinformowany o tym przez otrzymanie wiadomość na platformie lub nawiązanie połączenia telefonicznego. Grupa depozytowa ma swoje zastosowanie na podstawie salda bilansowego wszystkich kont klienta na platformach MetaTrader 4 i 5 w sytuacji, kiedy klient posiada więcej niż jedno konto handlowe na tych platformach.
  • BenchMark nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie pozycji/Stop out z powodu przejścia do wyższej grupy/wejścia na pozycję wyższą. Obowiązkiem klienta jest utrzymanie wystarczająco wysokiego poziomu wolnego depozytu, aby bez problemu przejść do wyższej grupy/wejść na pozycję wyższą.
  • Jeśli obecny bilans zmniejszy się, a sytuacja ta pozwala na przejście konta klienta do niższej grupy, to wtedy klient musi powiadomić BenchMark, że spełnia warunki przejścia do niższej grupy oraz oświadcza zmianę grupy.

Zasady i Warunki Handlu Ropą i Gazem


Tablica przedstawia wymagane depozyty, spready oraz minimalne wolumeny do handlu ropą i gazem. Grupy 1, 2, 3 i 4 pokazują wymagany depozyt zabezpieczający klientów profesjonalnych, a grupa 5 wskazuje na wymagany depozyt zabezpieczający klientów detalicznych/nieprofesjonalnych. Podane wartości w tabeli Spread są docelowe i ukierunkowane oraz mogą ulegać zmianie w zależności od warunków panujących na rynku walutowym.

Kod w MetaTrader Minimalny wolumen Spread Kontrakt terminowy Depozyt
Grupa 1
Depozyt
Grupa 2
Depozyt
Grupa 3
Depozyt
Grupa 4
Depozyt
Nieprofesjonalny
USOIL 10 baryłek (1 lot) $0.05 TAK 1% 2% 4% 8% 10%
UKOIL 10 baryłek (1 lot) $0.05 TAK 1% 2% 4% 8% 10%
NGAS 100 Btu (1 lot) $0.01 NIE 1% 2% 4% 8% 10%
WTI 10 baryłek (1 lot) $0.05 NIE 1% 2% 4% 8% 10%
Brent 10 baryłek (1 lot) $0.05 NIE 1% 2% 4% 8% 10%

Godziny handlu

Kod w MetaTrader Czas pracy  Przerwy 
USOIL Pon. 00:00h - Pt. 23:00h codziennie od 23:00h do 00:00h
UKOIL Pon. 02:00h - Pt. 23:00h codziennie od 23:00h do 02:00h
NGAS Pon. 00:00h - Pt. 23:00h codziennie od 23:00h do 00:00h
WTI Pon. 00:00h - Pt. 23:00h codziennie od 23:00h do 00:00h
Brent Pon. 02:05h - Pt. 23:00h codziennie od 23:00h do 02:05h

Surowce energetyczne bez terminu wygasania kontraktów WTI, Brent i NGAS

Handel ropą na bazie kontraktów terminowych lub kontraktu CFD na futures, stwarza niedogodności dla długoterminowych traderów, ponieważ termin wygasania kontraktów następuje co miesiąc, a to wymaga ciągłego odnawiania daty wygaśnięcia kolejnym kontraktem terminowym. Ropa spot to instrument, który nie posiada kontraktu terminowego, co czyni go odpowiednim dla traderów, którzy nie chcą aktywować swoich pozycji każdego miesiąca. Cena ropy spot bazuje na cenie pomiędzy bieżącym kontraktem terminowym a kontraktem terminowym następnego miesiąca. Określenie cen taką metodą daje następujące korzyści:

  • Wpływa na mniejszą zmienność cen, kiedy to zbliża się termin wygaśnięcia kontraktu, ponieważ kontrakt z datą wygaśnięcia nie jest płynny w ostatnich dniach handlu;
  • Inwestorzy mogą przenosić pozycje z obecnego miesiąca na kolejny, bez konieczności ich zamykania.

Odsetki dla ropy bez terminu wygasania kontraktów

W przypadku ropy nieposiadającej terminu wygasania kontraktu naliczana jest stopa procentowa tzw. swap, jeśli następuje przenoszenie pozycji na kolejny dzień. Kwota swapu jest wyliczana na bazie stopy procentowej za dni w których pozycja jest zatrzymana plus dochodzą do tego podzielone koszty przeniesienia pozycji między różnymi kontraktami CFD na futures w terminie wygaśnięcia kontraktów.

Sprawdzanie dziennych stóp procentowych (punkty swapowe)

Obowiązujące dzienne stopy procentowe (punkty swapowe) dla długich i krótkich pozycji na ropę i gaz, mogą Państwo sprawdzić pod  tym linkiem.

Ważne: Punkty swapowe obowiązujące w obecnym i określonym dniu roboczym są odnawiane i obliczane w kalkulatorze po godzinie 18:00.

Stopy procentowe/swap/ są naliczane z początkiem dnia następnego. Za otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu dnia roboczego, nie są naliczane odsetki/opłaty należne.

Termin wygaśnięcia kontraktów - USOIL, UKOIL

Kontrakty CFD na towary energetyczne opierają się na cenie kontraktów futures i mają termin wygaśnięcia kontraktów. Przed upłynięciem terminu pozycje kontraktów CFD na surowce energetyczne należy zamknąć. Klienci muszą zamknąć swoje pozycje na kontraktach na których upływa termin do daty wygaśnięcia kontraktów i zrealizować zysk/stratę na tej pozycji. Wszystkie pozostałe otwarte pozycje w USOIL i UKOIL, zostaną zamknięte ręcznie przez pracownika BenchMark w ostatnich minutach handlu w dniu wygaśnięcia kontraktów po cenach dostępnych i rzeczywistych w ostatnim dniu zamknięcia i działalności handlowej dla danego kontraktu.

Handel nowym kontraktem rozpoczyna się o godz. 00:00 dla USOIL i o godz. 02:00 dla UKOIL. Po rozpoczęciu handlu, klienci mogą otwierać pozycję ponownie na nowym kontrakcie. Jeśli Państwo życzą sobie, aby BenchMark otworzył dla Państwa pozycję w nowym kontrakcie po jego aktywacji, to Proszę skontaktować się z nami.

Darmowe konto demo
Handluj

Forex, Akcje, Towary, Indeksy, Kryptowaluty

Darmowe konto demo