Facebook Pixel

Ropa i gaz

Търговия с петрол и газ

BenchMark oferuje handel najbardziej popularnymi surowcami energetycznymi takimi jak ropa typu WTI i Brent oraz gazem ziemnym typu Henry Hub. Surowce energetyczne są bazowane na kontraktach terminowych i są dostępne jako CFD/ oznacza kontrakt na różnicę kursową, z ang. ,,Contract for difference” przy wąskim spreadzie kupno/sprzedaż bez prowizji. Na platformie MetaTrader możliwy jest handel instrumentami na ropie z terminem wygaszenia kontraktów oraz bez terminu wygaszenia kontraktów.

Handel surowcami energetycznymi daje możliwość osiągnięcia wyniku zarówno przy wzroście ceny (poprzez zakup) pozycja „Buy”, jak i przy spadku ceny (poprzez któtką sprzedaż) pozycja „Sell”, a ponieważ handluje się nimi dzwignią /lewarem , można zawierać transakcje, bez konieczności zapłaty całej wartości surowca energetycznego.

 

Prowizje NIE
Spread od $ 0.05 za ropę i $0.01 za gaz
Minimalny wolumen dla handlu 10 baryłek ropy i 100 Btu gazu (1 lot)
Wymaganie depozytowe od 1%
Automatyczne wykonanie TAK
Przeciwstawne pozycje/hedging/ bez depozytu TAK
Długie i krótkie pozycje TAK
Ograniczenia przy stop/limit NIE
Handel systemami eksperckimi TAK, bez ograniczeń
Ceny w czasie rzeczywistym TAK

Grupy depozytowe

BenchMark stosuje różnorodne depozyty i warunki przymusowego zamknięcia pozycji (Stop-out) w zależności od kategoryzacji klienta jako nieprofesjonalnego lub profesjonalnego, w zależności od obecnego bilansu na koncie klienta. Konta klientów profesjonalnych posiadających bilans poniżej 50 000 jednostek walutowych wykorzystują domyślną dźwignię 1:200. Zmiana dźwigni do 1:400 jest możliwa, poprzez złożenie formularza na stronie internetowej w zakładce strefa klienta. Warunki dla poszczególnych grup są opisane w tabeli:

Grupa depozytowa Obecny balans na konie Dźwignia/Lewar Stop-out 
Nieprofesjonalny bez względu na bilans 1:10 50%
Profesjonalny grupa 1 <10 000 €/$ 1:100 30%
Profesjonalny grupa 2 10 000 - 50 000 €/$ 1:50 30%
Profesjonalny grupa 3 50 000 - 200 000 €/$ 1:25 30%
Profesjonalny grupa 4 >200 000 €/$ 1:12.5 50%
  • Zmiana z jednej profesjonalnej grupy depozytowej w drugą nie jest automatyczna. Przy zmianie do wyższej grupy (zwiększenie obecnego bilansu) klient zostaje poinformowany poprzez wiadomość na platformie lub rozmowę telefoniczną. Grupa depozytowa stosowana jest na podstawie salda bilansowego wszystkich kont klienta na platformach MetaTrader 4 i 5 w wypadku, gdy klient posiada więcej niż jedno konto handlowe na tych platformach.
  • BenchMark nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie pozycji/ Stop out poprzez wejście do wyższej grupy. Obowiązkiem klienta jest podtrzymanie wystarczająco wysokiego poziomu wolnego depozytu, w celu bezproblemowego przejścia do wyższej grupy.
  • W Przypadku gdy obecny bilans zmniejszy się, pozwala to na przejście konta klienta do niższej grupy, klient musi powiadomić BenchMark, że zgadza się na warunki przejścia do niższej grupy oraz zwrócić się z prośbą, by ta została zmieniona.

Warunki handlu ropą i gazem


Tablica przedstawia wymagane depozyty, spready oraz minimalne wolumeny dla handlu ropą i gazem. Grupy 1, 2, 3 i 4 przedstawiają depozyt wymagany dla klientów profesjonalnych, natomiast grupa ,,Nieprofesjonalny” przedstawia depozyt wymagany dla klientów nieprofesjonalnych. Wskazane wartości w tabeli Spread są docelowe i mogą się zmieniać w zależności od warunków rynkowych handlu walutowym.

Kod w MetaTrader Minimalny wolumen Spread Wygaszenie pozycji Depozyt
Grupa 1
Depozyt
Grupa 2
Depozyt
Grupa 3
Depozyt
Grupa 4
Depozyt
Nieprofesjonalny
USOIL 10 jednostek (1 lot) $0.04 TAK 1% 2% 4% 8% 10%
UKOIL 10 jednostek (1 lot) $0.04 TAK 1% 2% 4% 8% 10%
NGAS 100 Btu (1 лот) $0.008 NIE 1% 2% 4% 8% 10%
WTI 10 jednostek (1 lot) $0.028 NIE 1% 2% 4% 8% 10%
Brent 10 jednostek (1 lot) $0.033 NIE 1% 2% 4% 8% 10%

Godziny handlu

Kod w MetaTrader Czas pracy  Przerwy 
USOIL Pon 00:00 - Pt 23:00 codziennie od 23:00 do 00:00
UKOIL Pon 02:00 - Pt 23:00 codziennie od 23:00 do 02:00
NGAS Pon 00:00 - Pt 23:00 codziennie od 23:00 do 00:00
WTI Pon 00:00 - Pt 23:00 codziennie od 23:00 do 00:00
Brent Pon 02:05 - Pt 23:00 codziennie od 23:00 do 02:05

Surowce energetyczne bez terminu wygaszenia kontraktów WTI, Brent i NGAS

Ropa, handlowana na bazie kontraktów terminowych tzn. CFD na konkretny futures stwarza niedogodności dla długoterminowych traderów, a ponieważ termin wygaszenia kontraktów następuje co miesiąc, wymaga to ciągłego rolowania do następnego kontraktu. Ropa spot jest instrumentem, który nie posiada terminu wygaśnięcia kontraktów co czyni go odpowiednim dla traderów, którzy nie chcą rolować swoich pozycji każdego miesiąca. Cena ropy spot jest bazowana na cenie pomiędzy bieżącym kontraktem terminowym a kontraktem terminowym na następny miesiąc. Korzystanie z tej metody cenowej daje następujące korzyści:

  • Zmniejszenie zmienności cen, kiedy kontrakt zbliża się do terminu wygaśnięcia , a ponieważ kontrakt z terminem wygaśnięcia nie jest płynny w ostatnich dniach handlowych;
  • Inwestorzy mogą przenosić pozycje z obecnego miesiąca na kolejny, bez konieczności ich zamknięcia.

Swap dla ropy bez terminu wygaśnięcia kontraktów

W przypadku ropy nieposiadającej terminu wygaszenia kontraktów naliczany jest swap (stóp procentowych) przy przenoszeniu pozycji na następny dzień. Kwota swapu jest wyliczana na bazie stopy procentowej za dni, w których pozycja jest zatrzymana plus podzielone koszty przeniesienia pozycji między różnorodnymi kontraktami w terminie wygaszenia kontraktów.

Sprawdzenie obowiązujących dziennych stop procentowych (numery swapowe)

Obowiązujące dzienne stopy procentowe (numery swapowe) dla długich i krótkich pozycji na ropie i gazie można sprawdzić pod  tym linkiem.

Ważne: Numery swapowe, które będą obowiązywać na obecny dzień roboczy, odnawiane są w kalkulatorze po godzinie 18:00.

Stopy procentowe/swap/ naliczane są z początkiem następnego dnia. Podczas otwierania i zamykania pozycji w ciągu dnia roboczego nie podlegają one zmianie.

Termin wygaśnięcia kontraktów - USOIL, UKOIL

CFD na towary energetyczne opierają się na cenie kontraktów futures tych towarów i dlatego posiadają termin wygaszenia kontraktów. Przed tym terminem pozycje CFD na surowcach energetycznych muszą zostać zamknięte. Klienci muszą zamknąć swoje pozycje na kontraktach na których upływa termin w dniu wygaszenia kontraktów i zrealizować zysk/stratę na tej pozycji. Wszystkie pozostałe otwarte pozycje w USOIL i UKOIL zostaną zamknięte ręcznie przez pracownika BenchMark ostatnich minutach handlu w dniu wygaszenia kontraktów po cenach dostępnych w tym czasie.

Handel nowym kontraktem rozpoczyna się o godzinie 00:00 dla USOIL i o 02:00 dla UKOIL. Po rozpoczęciu handlu, klienci mogą otwierać pozycję ponownie na nowym kontrakcie. Jeśli chcesz, aby BenchMark otworzył dla Ciebie pozycję w nowym kontrakcie po jego aktywacji, skontaktuj się z nami.

Darmowe konto demo
Handluj

Forex, akcje, towary, indeksy, kryptowaluty

Darmowe konto demo
adwise