Wypłać środki


Теглене на средства Przelewem bankowym Taksy 0% Realizacja: do 30 minut Żądanie

Przelewy bankowe realizowane są w każdym dniu roboczym od 08:00 do 15:45.

  • Przy wypłacie z konta klienta przelewem bankowym ze standardowym przelewem w EUR, żadne opłaty nie są pobierane niezależnie od banku klienta.
  • Posiadacz rachunku bankowego musi być ta sama osoba, która posiada konto handlowe u BenchMark.
  • Przetwarzanie zleceń przelewu odbywa się zgodnie z harmonogramami pracy instytucji bankowych.
  • Czas otrzymania żądanej kwoty może się różnić w zależności od banku, waluty przelewu i czasu zamówienia.
  • Przy wypłacaniu depozytów bankowych o wartości równej lub przekraczającej 15 000 EUR lub ich ekwiwalentu w innej walucie, klient musi wypełnić Deklarację pochodzenia środków.
payment-icon Przeniesienie Taksy 0% Realizacja: do 30 minut Przenieś

Zamówienia na transfer między kontami klientów są przyjmowane online przez 24 godziny na dobę.

Aby poprosić o przelew środków między dwoma kontami, odwiedź sekcję Klienci BenchMark.

Depozyt środków