Facebook Pixel

Wypłać środki


Теглене на средства Przelewem bankowym Taksy 0% Realizacja: do 30 minut Żądanie

Przelewy bankowe realizowane są w każdym dniu roboczym od 08:00 do 15:45.

  • Przy wypłacie z konta klienta przelewem bankowym ze standardowym przelewem w EUR, żadne opłaty nie są pobierane niezależnie od banku klienta.
  • Posiadacz rachunku bankowego musi być ta sama osoba, która posiada konto handlowe u BenchMark.
  • Przetwarzanie zleceń przelewu odbywa się zgodnie z harmonogramami pracy instytucji bankowych.
  • Czas otrzymania żądanej kwoty może się różnić w zależności od banku, waluty przelewu i czasu zamówienia.
  • Przy wypłacaniu depozytów bankowych o wartości równej lub przekraczającej 15 000 EUR lub ich ekwiwalentu w innej walucie, klient musi wypełnić Deklarację pochodzenia środków.

In order to make online transfer request of money via bank wire, please visit BenchMark Clients’ section for real clients of BenchMark Finance.


payment-icon Przeniesienie Taksy 0% Realizacja: do 30 minut Przenieś


Zamówienia na transfer między kontami klientów są przyjmowane online przez 24 godziny na dobę.

Aby poprosić o przelew środków między dwoma kontami, odwiedź sekcję Klienci BenchMark.

Depozyt środków

adwise