Klient profesjonalny

Klienci, którzy kwalifikują się i chcą zostać profesjonalnymi klientami, mogą:

  • Handlować z większą dźwignią
  • Handlować na niższym poziomie stop-out
  • Dostawać nagrody oraz bonusy wolnościowe jeśli są dostępne

Przykład zastosowania wyższej dźwigni: Aby zawrzeć transakcję pary walutowej EUR / USD 100 000, nieprofesjonalny klient musi mieć co najmniej 3 330 EUR na swoim koncie. Aby zawrzeć tę samą umowę, profesjonalny klient musi mieć co najmniej 500 euro.

Klienci profesjonalni są traktowani inaczej, ponieważ uważa się ich za takich, którzy mają wystarczające doświadczenie i wiedzę, aby mogli chronić siebie i ponosić ryzyko inwestycyjne.

Kryteria dla profesjonalnego klienta

Aby zostać zakwalifikowanym do grupy klientów profesjonalnych, muszą Państwo oświadczyć, że spełniacie Państwo co najmniej dwa z następujących kryteriów:

Wolumen obrotu. W ciągu ostatnich czterech kwartałów zawarł Pan (Pani) 10 transakcji w znacznym wolumenie średnio za kwartał. Wyjaśnienie: W przypadku wolumenów będących przedmiotem obrotu, można również wziąć pod uwagę wolumeny handlu z innymi pośrednikami inwestycyjnymi /brokerami/ w kraju i/lub za granicą.

Portfel. Jesteś właścicielem portfela instrumentów finansowych i gotówki o wartości ponad 500 000 EUR. Wyjaśnienie: Oszczędności, depozyty bankowe, papiery wartościowe lub portfele u innych pośredników inwestycyjnch i w bankach w kraju i/lub za granicą, mogą być brane pod uwagę dla celów portfela finansowego.

Doświadczenie. Pracował (a) Pan (Pani) przez ponad rok w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga znajomości transakcji i usług BenchMark.

Proszę poprosić o kategoryzację jako profesjonalny klient

Należy zadeklarować kryteria na które odpowiada Pan (Pani), wypełniając formularz w części klienta następującego linku.

Porównanie klientów profesjonalnych i nieprofesjonalnych

Lewar (dźwignia) Profesjonalny Nieprofesjonalny
Główne pary walutowe 0.25% (1:400) 3.33% (1:30)
Podstawowe indeksy 0.5% (1:200) 5% (1:20)
Złoto 0.5% (1:200) 5% (1:20)
Ropa, gaz 1% (1:100) 10% (1:10)
Akcje 10% (1:10) 20% (1:5)
Kryptowaluty 10% (1:10) 50% (1:2)
Specyfikacja konta
Stop-out pożiom 30% 50%
Większa ochrona i bezpieczeństwo
Bonusy lojalnościowe