Facebook Pixel

Przejrzystość handlu

Валутни спредовe


0.64 pips
Среден спред на EURUSD за предходния ден
Някои брокери обявяват целеви валутни спредове, които са валид

Стойността на всеки бар от графиката показва средния и минимални

Данните се актуализират след края на всеки работен ден.

Бързина на изпълнение на сделки

25.71 ms
Бързина на изпълнение на сделките за последните 10 дни
Измерва времето от получаване до изпълнение на всяка поръчка. 1

95%
Сделки с изпълнение под
100 ms (0.1 секунда)
За успешната търговия са определящи както тесните спредове, така

Данните се актуализират след края на всеки работен ден.

Изпълнение на Лимит поръчки

88.5%
Лимит поръчки, изпълнени на същата или по-добра цена
Платформата MetaTrader дава възможност за изпълнение на поръчки

0.21 pips
Средно подобрение в цената на изпълнените лимити
Показва средното подобрение на цената на лимитирана поръчка спря

Графиката се актуализира след края на всеки работен ден.adwise