Facebook Pixel

Przejrzystość handlu

Spready walutowe


0.67 pipsy
Średni spread EURUSD w poprzednim dniu
Niektórzy brokerzy deklarują „docelowe” spready walutowe, które są ważne nie dłużej niż przez 10% czasu. BenchMark dąży do utrzymania maksymalnej przejrzystości warunków handlowych i dlatego ogłasza zarówno minimalne, jak i średnie spready dla ośmiu najbardziej popularnych par walutowych.

Wartość każdego słupka na wykresie pokazuje średni i minimalny spread dla odpowiedniej godziny poprzedniej sesji.

Dane są aktualizowane po zakończeniu każdego dnia roboczego.

Szybkość wykonywania transakcji

21.24 ms
Szybkość wykonywania transakcji w ciągu ostatnich 10 dni
Mierzy czas od otrzymania do wykonania każdego zamówienia 1 sekunda = 1000 ms.

95%
Transakcje z wykonaniem w ramach 100 ms (0.1 sekundy)
Udany handel określa zarówno wąskie spready, jak i szybkość realizacji. Dlatego przeprowadzanie transakcji u nas zajmuje tylko ułamek sekundy.

Dane są aktualizowane po zakończeniu każdego dnia roboczego.

Realizacja zleceń limitowych

88.5%
Zlecenia z limitem realizowane po tej samej lub lepszej cenie
Platforma MetaTrader umożliwia realizację zleceń po lepszej cenie niż podano.

0.21 pipsy
Średnia poprawa w cenie wykonanych zleceń "limit"
Pokazuje średnią poprawę ceny zlecenia limitowego w stosunku do ceny wykonania. Wartość jest obliczana tylko dla zleceń limitowanych, których cena została polepszona.

Wykres jest aktualizowany po zakończeniu każdego dnia roboczego.adwise