Przejrzystość handlu

Spready walutowe


0.86 pipsy
Średni spread EURUSD w poprzednim dniu
Niektórzy brokerzy deklarują „docelowe” spready walutowe, które są ważne nie dłużej niż przez 10% czasu. BenchMark dąży do utrzymania maksymalnej przejrzystości warunków handlowych i dlatego ogłasza zarówno minimalne, jak i średnie spready dla ośmiu najbardziej popularnych par walutowych.

Wartość każdego słupka na wykresie pokazuje średni i minimalny spread dla odpowiedniej godziny poprzedniej sesji.

Wykres jest aktualizowany po zakończeniu każdego dnia roboczego.

Szybkość wykonywania transakcji

91 ms
Średnia szybkość realizacji transakcji w ostatnim dniu handlowym
Mierzy czas od otrzymania do realizacji każdego zamówienia.

Wykres jest aktualizowany po zakończeniu każdego dnia roboczego.


Realizacja zleceń limitowych

115 zamówienia
Zlecenia z limitem zrealizowane ostatniego dnia handlowego.
Pokazuje różnicę w minutach między złożeniem zlecenia limitowego a jego faktycznym wykonaniem.

Wykres jest aktualizowany po zakończeniu każdego dnia roboczego.