Facebook Pixel

Klient profesionalny

Klienci, którzy kwalifikują się i chcą zostać profesjonalnymi klientami, mogą:

  • Handlować z większą dźwignią
  • Handlować na niższym poziomie stop-out
  • Dostawać nagrody oraz bonusy wolnościowe jeśli są dostępne

Przykład zastosowania wyższej dźwigni: Aby zawrzeć transakcję pary walutowej EUR / USD 100 000, nieprofesjonalny klient musi mieć co najmniej 3 330 EUR na swoim koncie. Aby zawrzeć tę samą umowę, profesjonalny klient musi mieć co najmniej 500 euro.

Klienci profesjonalni są traktowani inaczej, ponieważ uważa się, że mają wystarczające doświadczenie i wiedzę, aby chronić siebie i ponosić ryzyko inwestycyjne.

Kryteria dla profesjonalnego klienta

Aby zostać zakwalifikowanym jako klient profesjonalny, musisz oświadczyć, że spełniasz co najmniej dwa z następujących kryteriów:

Wolumen obrotu. W ciągu ostatnich czterech kwartałów zawarłeś 10 transakcji w znacznym wolumenie srednio za kwartał. Wyjaśnienie: W przypadku wolumenów będących przedmiotem obrotu można również wziąć pod uwagę wolumeny handlu z innymi pośrednikami inwestycyjnymi/brokerami/ w kraju i/lub za granicą.

Portfel. Jesteś właścicielem portfela instrumentów finansowych i gotówki o wartości ponad 500 000 EUR. Wyjaśnienie: Oszczędności, depozyty bankowe, papiery wartościowe lub portfele u innymimi pośrednikami inwestycyjnymi i bankami w kraju i/lub za granicą mogą być brane pod uwagę do celów portfela finansowego.

Doświadczenie. Pracowałeś przez ponad rok w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga znajomości transakcji i usług BenchMark.

Poproś o kategoryzację jako profesjonalny klient

Musisz zadeklarować kryteria, na ktorym odpowiadasz wypełniając formularz w części klienta następującego linku.

Porównanie klientów profesjonalnych i nieprofesjonalnych

Lewar (dźwignia) Profesjonalny Nieprofesjonalny
Główne pary walutowe 0.25% (1:400) 3.33% (1:30)
Podstawowe indeksy 0.5% (1:200) 5% (1:20)
Złoto 0.5% (1:200) 5% (1:20)
Ropa, gaz 1% (1:100) 10% (1:10)
Akcje 10% (1:10) 20% (1:5)
Kryptowaluty 10% (1:10) 50% (1:2)
Specyfika konta
Stop-out pożiom 30% 50%
Większa ochrona
Bonusy lojalnościowe
adwise