Rodzaje zleceń

Na platformach MetaTrader 4 i MetaTrader 5 można umieszczać następujące typy zamówień:

Zamówienia rynkowe

Zlecenia rynkowe służą do natychmiastowego otwierania i zamykania pozycji po bieżącej cenie rynkowej. W platformach MetaTrader 5 i MetaTrader 4 zlecenia rynkowe można składać tylko w godzinach handlu danym  instrumentem.

Oczekujące zamówienia/Odroczony termin płatności (Zlecenia Limit/Stop)

Zamówienia oczekujące mają z góry ustaloną cenę wykonania. Są aktywowane tylko wtedy, kiedy cena rynkowa osiągnie lub przekroczy ustalony poziom. Mogą Państwo użyć następujących typów przełożonych zamówień:

  • Buy Limit, czyli zlecenie kupna, które jest umieszczone poniżej aktualnej ceny rynkowej;
  • Sell Limit, czyli zlecenie sprzedaży, które jest umieszczone powyżej aktualnej ceny rynkowej;
  • Buy Stop, czyli zlecenie kupna, które jest umieszczone powyżej aktualnej ceny rynkowej;
  • Sell Stop, czyli zlecenie sprzedaży, które jest umieszczone poniżej aktualnej ceny rynkowej.

Zlecenia Take Profit i Stop Loss

Zlecenia Take Profit i Stop Loss to rodzaje zleceń oczekujących. Przypisane są do aktualnej otwartej pozycji i wykorzystywane do realizowania zysku lub ograniczania strat:

  • Take Profit, czyli zlecenie realizacji zysku. Ustawia się w kierunku, w którym główna pozycja wygrywa;
  • Stop Loss, czyli zlecenie cięcia strat. Ustawia się w kierunku, w którym główna pozycja ponosi ryzyko utraty środków.

Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss jest odmianą zwykłego stopu. Różnica między nimi polega na tym, że gdy cena rynkowa przesuwa się w kierunku pozycji otwartej, zmienny stop również przesunie się w tym kierunku zgodnie z odległością rynkową wskazaną w zleceniu. Jeśli cena przesuwa się w kierunku przeciwnym do otwartej pozycji, to zmienny stop nie zmienia swojego poziomu:

Uwagi:

  • Aby ruchomy stop/Trailing Stop Loss/ działał, należy aktywować zwykły stop w pozycji.
  • Trailing Stop Loss nie działa, jeśli platforma jest wyłączona. Jeśli MetaTrader jest wyłączony, to aktywny będzieTrailing Stop Loss, który pozostanie statyczny (normalny stop) na poziomie na którym platforma została wyłączona.

Ważność zleceń oczekujących

Przy składaniu zlecania oczekującego wskazywany jest również czas w którym zlecenie będzie ważne. Ważność zlecenia może być następująca:

  • Do odwołania – zamówienie jest ważne, dopóki nie zostanie anulowane lub wykonane przez klienta. Opcja ta jest zaznaczana domyślnie;
  • Według daty i godziny - zlecenie jest ważne do daty i godziny określonej przez klienta. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, to zamówienie zostanie automatycznie anulowane.