Ochrona środków klientów i saldo ujemne

 

Dla BenchMark priorytetem jest bezpieczeństwo, pewność i ochrona środków. Firma inwestycyjna wdrożyła wszystkie niezbędne mechanizmy i procedury w swojej praktyce, aby zapewnić optymalną ochronę aktywów klienta i środków pieniężnych.

Przechowywanie aktywów klienta i środków pieniężnych

BenchMark prowadzi rejestry i osobne konta dla każdego ze swoich klientów, umożliwiając w każdej chwili oddzielenie konta klienta od konta innych lub z własnego swojego portfela firmy.

Aktywa klientów BenchMark są przechowywane w instytucjach finansowych o długiej historii. Są wśród nich: Raiffeisenbank (Bułgaria), Kaisha Bank (Hiszpania) i inne.

BenchMark Finance jest pośrednikiem inwestycyjnym, częścią struktury BenchMark Group, utworzonej w 2003 r., która jest licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jest regulowana zgodnie  z Europejską Dyrektywą ds., Rynków Instrumentów Finansowych, znana jeszcze jako MiFID.

Pośrednik stale kontroluje i ulepsza swoje usługi w zakresie ochrony aktywów klientów, a także procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Sukces firmy i jej rozwój opierają się głównie na dobrym partnerstwie z klientami firmy, instytucjami finansowymi oraz odpowiednimi organami regulacyjnymi i nadzorczymi.

Fundusz kompensacyjny dla inwestorów

BenchMark jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla inwestorów , który zapewnia ochronę aktywów klientów nieprofesjonalnych na rachunkach pośrednika inwestycyjnego.

Ochrona przed ujemnym saldem

BenchMark przywraca ujemne saldo na rachunkach handlowych wszystkich klientów profesjonalnych w ramach polityki ujemnego bilansu. Polityka nie ma zastosowania dla klientów detalicznych, ponieważ wszyscy klienci nieprofesjonalni mają pełną i bezwarunkową ochronę przed ujemnym saldem zgodnie z wytycznymi ESMA.