Facebook Pixel

Swap dla pozycji walutowych

Utrzymanie otwartej pozycji Forex do następnego dnia podlega naliczaniu odsetek/swapu, gdy pozostają otwarte na następny dzień roboczy. Swap stóp procentowych, który może być zarówno liczbą dodatnią, jak i ujemną. Podczas otwierania i zamykania pozycji w ciągu dnia roboczego nie podlegają one naliczaniu odsetek/swapu.

Jak naliczany jest swap na pozycjach walutowych?

Przeniesienie pozycji na następny dzień roboczy odbywa się poprzez przeniesienie wartości pozycji na nową datę z pierwszym możliwym dniem roboczym. Standardowy termin dla głównych par walutowych na rynku forex to Т+2 dni robocze. Wartość spotu walutowego o godzinie 16:00 czasu nowojorskiego, jest przekazywany z nową datą waluty, czyli następnym dniem roboczym. W ramach przenoszenia, pozycje które mają być utrzymywane na następny dzień podlegają naliczaniu swapów, stóp procentowych.

Stopa swapu jest oparta na stopach procentowych Tom / Next (Tomorrow / Next) na międzybankowym rynku terminowym banków poziomu 1/Tier-1/. SWAP może być dodatnią lub ujemną liczbą. Główne składniki stopy procentowej Tom / Next są oparte na różnicy stóp procentowych między walutami uczestniczącymi w parze walutowej, płynności (w tym przypadku płynność rynku terminowego może zostać zmniejszona z powodu ważnych wyborów, końca miesiąca, kwartału, roku itp.) międzybankowy popyt na rynku terminowym, niepewność dotycząca walut i główne wydarzenia mające wpływ na każdą walutę w parze walutowej.

Przykład jak naliczany jest swap

O godzinie 16:00 czasu nowojorskiego masz otwartą pozycję długą w EURUSD. Znacznik pozycji walutowej przesunie się o jeden dzień roboczy do przodu. W pozycji długiej kupiłeś EUR i jednocześnie sprzedałeś odpowiednią ilość dolarów. Jeśli EUR ma wyższą stopę procentową niż USD, otrzymasz odsetki, które zostaną naliczone na Twoim koncie. Jeśli EUR ma niższą stopę procentową niż USD, będziesz musiał zapłacić odsetki, które zostaną potrącone z Twojego konta. Pozycje zamknięte przed 16:00 czasu nowojorskiego nie podlegają naliczanie SWAP.

Ważne: Ponieważ nowy walor pozycji jest zawsze przesunięty na następny dzień roboczy, a rynki walutowe nie pracują w soboty i niedziele, Swap dla otwartych pozycji w środę na czwartek jest potrójny. Ponadto w oficjalnym dniu świątecznym dla danego kraju walor dla danej waluty (odpowiednio dla całej pary walutowej) zostaje przesunięta na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.

Przykład naliczania potrójnych swapów

Po otwarciu pozycji EURUSD w środę, jej walor jest w piątek (T + 2). Jeśli ta pozycja zostanie zamknięta w czwartek, walor zmieni się z piątku na poniedziałek, a użytkownik zostanie obciążony trzydniową zmianą swapu - w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Przykład: Masz krótką pozycję w EURUSD za 0,10 lota (10 000 jednostek walutowych). Dzienna swap na platformyie jest dodatni i wynosi 2,70 USD za 1 lot. Swap, który otrzymujesz na swojej pozycji, wynosi 1/10 z 2,70 USD, czyli 0,27 USD.

Obowiązujące dzienne stopy procentowe (stopy swapowe) dla długich i krótkich pozucji walut (FOREX) można sprawdzić pod tym linkiem.

Ważne: Stopy procentowe (numery swapowe), które mają być stosowane w bieżącym dniu roboczym, są one aktualizowane w kalkulatorze po godzinie 18:00 czasu bułgarskiego.

Odsetki naliczane są na początku następnego dnia roboczego. Podczas otwierania i zamykania pozycji w ciągu dnia roboczego nie podlega ona naliczaniu swapu.

adwise