Swap dla pozycji walutowych

Utrzymanie otwartej pozycji Forex do następnego dnia podlega naliczaniu odsetek/swapu. Swap stóp procentowych może być zarówno liczbą dodatnią, jak i ujemną. Za otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu dnia roboczego, nie są naliczane odsetki/swap.

Jak naliczany jest swap na pozycjach walutowych?

Przeniesienie pozycji na kolejny dzień roboczy odbywa się na zasadzie przeniesienia wartości pozycji w pierwszym możliwym dniu roboczym. Standardowy termin dla głównych par walutowych na rynku Forex, to Т+2 dni robocze. Wartość spotu walutowego o godzinie 16:00 czasu nowojorskiego zostaje przekazana z nową podaną datą waluty, czyli kolejnego dnia roboczego. Dla pozycji, które pozostają otwarte przez noc, tzw. czas trwania pozycji na kolejny dzień, są naliczane swapy.

Odsetki oblicza się na podstawie Tom/Next (Tomorrow/Next) danych z rynku międzybankowego, opartego na stopach terminowych i procentowych banków poziomu 1/Tier-1/. Swap walutowy może być dodatni lub ujemny. Główne składniki stopy procentowej Tom/Next są oparte na różnicy stóp procentowych między walutami uczestniczącymi w parze walutowej, płynności (w tym przypadku płynność rynku terminowego może zostać zmniejszona z powodu ważnych wyborów, zbliżającego się końca miesiąca lub roku, kwartału roku, itd.) międzybankowy popyt na rynku terminowym, niepewność dotycząca walut i główne wydarzenia mające wpływ na każdą walutę w parze walutowej.

Przykład jak naliczany jest swap

Około godz. 16:00 czasu nowojorskiego mają Państwo otwartą pozycję długą w EURUSD. Walor pozycji walutowej przesunie się o jeden dzień roboczy. W pozycji długiej zakupili Państwo walutę EUR i jednocześnie sprzedali Państwo odpowiednią ilość dolarów. Jeśli waluta EUR ma wyższą stopę procentową niż waluta USD, to Państwu zostaną naliczone odsetki na koncie. Jeśli waluta EUR ma niższą stopę procentową niż walutaUSD, to będą musieli Państwo zapłacić odsetki, które zostaną potrącone z Pana/Pani konta. Pozycje zamknięte przed 16:00 czasu nowojorskiego nie podlegają naliczaniu SWAP.

Ważne: Z racji tego, że nowy walor pozycji jest zawsze przesunięty na następny dzień roboczy, a rynki walutowe są nieczynne w sobotę i niedzielę, Swap jest potrójny dla otwartych pozycji w środę na czwartek. Ponadto w oficjalnym dniu wolnym od pracy dla danego kraju walor danej waluty (właściwej pary walutowej) zostaje przesunięty do pierwszego dnia pracy zaraz po dniu wolnym.

Przykład naliczania potrójnych swapów

Po otwarciu pozycji EURUSD w środę, jej walor w piątek, to (T + 2). Jeśli ta pozycja zostanie zamknięta w czwartek, walor zmieni się z piątku na poniedziałek, a użytkownik zostanie obciążony trzydniowymi odsetkami za zmianę/przeniesienie pozycji - w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Przykład: Masz krótką pozycję w EURUSD za 0,10 lota (10 000 jednostek walutowych). Dzienny swap na platformie jest dodatni i wynosi 2,70 USD za 1 lot. Swap, który otrzyma Pan/Pani za swoją pozycję, wynosi 1/10 z 2,70 USD, czyli 0,27 USD.

Obowiązujące dzienne stopy procentowe (punkty swapowe) dla długich i krótkich pozycji walut (FOREX), mogą Państwo sprawdzić pod tym linkiem.

Ważne: Stopy procentowe (punkty swapowe), które mają zastosowanie w rzeczywistym dniu roboczym, są aktualizowane w kalkulatorze po godzinie 18:00 czasu.

Odsetki naliczane są z początkiem kolejnego dnia roboczego. Za otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu dnia pracy, nie jest naliczany/e swap/odsetki.