Depozyt środków


payment-icon Przelew bankowy Taksy 0% Realizacja: do 30 minut Kontakt

Przelewy bankowe realizowane są w każdy dzień roboczy od 08:00 do 15:45.

Przy zasileniu konta bankowego klienta, w przypadku przelewów walutowych, nie są naliczane taksy międzybankowych przelewów walutowych, bank obsługującego klienta może pobierać dodatkowe opłaty, które nie są zależne od BenchMark.

Podczas importowania środków w walucie innej niż waluta rachunku handlowego, kwota zostanie przewalutowania w/g bieżącego kursu BenchMark.

W tytule przelewu wprowadź numer umowy handlowej, którą chcesz zasilić. Beneficjentem funduszy jest BenchMark Finance JSCo.

BenchMark nie akceptuje płatności od osób trzecich. Akceptowane są tylko konta bankowe osoby objętej umową handlową. Jeśli rachunek nie zostanie zasilony z konta bankowego, którego jesteś właścicielem -przekazana kwota zostanie zablokowana.

 

Raiffeisenbank EAD

Account IBAN
EUR BG17RZBB91551460585220
USD BG30RZBB91551160585229

BIC: RZBBBGSF

Raiffeisenbank EAD

W przypadku przelewu z banku zagranicznego potrzebny będzie adres oddziału banku obsługującego:

Lozenec, 55 Nikola Vaptzarov Blvd., 1407 Sofia

 

Przy zdeponowaniu kwot przelewu bankowego równych lub przekraczających 15 000 EUR lub ich ekwiwalentu w innej walucie, klient musi wypełnić Deklarację pochodzenia środków.


payment-icon Bank Cards Taksy 0% Realizacja: do 30 minut Depozyt
 

Za wpłatę lub wypłatę kartą debetową lub kredytową nie sa pobierane prowizje.

Płatności kartą na kontach na platformach MetaTrader 4/5 są realizowane każdego dnia roboczego bez przerwy.

Akceptowane są płatności w EUR, USD, BGN. W przypadku, gdy waluta karty i waluta konta klienta różnią się, kwota wpłacona zostanie przeliczona według aktualnego kursu wymiany BenchMark.

BenchMark nie akceptuje płatności od osób trzecich. Akceptowane są tylko karty debetowe i kredytowe właściciela - osoby objętej umową handlową. Jeśli wplata w twoim imieniu nie jest zrealizowana twoją karta , przekazana kwota zostanie zablokowana. BenchMark zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów związanych z zasileniem konta.


payment-icon Przeniesienie Taksy 0% Realizacja: do 30 minut Przenieś 

Zamówienia na transfer między kontami klientów są przyjmowane online przez 24 godziny na dobę.

Aby poprosić o przelew środków między dwoma kontami, odwiedź sekcję Klienci BenchMark.